Web Content Display

Consulta Pagaments Generalitat

Pagos GV és una aplicació accessible des d'internet on qualsevol proveïdor o beneficiari d'un pagament de la Generalitat o d'alguna de les entitats del seu sector públic instrumental donades d'alta en la plataforma, poden consultar tant els pagaments realitzats en l'exercici comptable en curs com els pagaments pendents.