Web Content Display

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

dia.anterior Wednesday, 24 January 2018 dia.siguiente

Director General de Diversidad Funcional

09:00

Reunión

Reunión con representantes de Asociación leucemia CV

València (Valencia)

Secretario Autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad

09:30

Reunión

Reunión con la Directora General de Inclusión Social

València (Valencia)

Directora General de Inclusión Social (cese18.03.2019)

09:30

Reunión

Reunión con la Secretaria Autonómica.

València (Valencia)

Director General de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad

09:45

Reunión

Reunión con el Director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia. Tema: derechos humanos

València (Valencia)

Director General de Diversidad Funcional

10:00

Reunión

Reunión con representantes de AFENMVA. Asunto: Subvención 2018, continuidad programas, información del centro.

València (Valencia)

Vicepresidenta y Consellera Portavoz y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

11:00

Presentación

Presentación Campaña de divulgación de los servicios sociales municipales

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal

11:30

Presentación

Presentación por la Vicepresidenta de la campanya de divulgación de los Servicios Sociales Municipales

València (Valencia)

Director General de Diversidad Funcional

11:30

Reunión

Reunión con representantes de la Mancomunitat Camp de Turia

València (Valencia)

Director General de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad

11:30

Presentación

Asiste al acto de Presentación de la Campaña de Divulgación de Servicios Sociales Municipales, por la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas

València (Valencia)

Directora General de Inclusión Social (cese18.03.2019)

11:30

Reunión

reunión con FEVAFA.

València (Valencia)

Directora General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia

11:30

Jornadas/Congresos/Seminarios

Asistencia al Acto de Presentación de la Campaña de Divulgación de Servicios Sociales Municipales, presentado por la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra

València (Valencia)

Directora General de Inclusión Social (cese18.03.2019)

12:30

Reunión

Reunión con Plena Inclusión CV.

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal

13:00

Reunión

Reunión de coordinación con Director y Subdirector del IVASS

València (Valencia)

Director General de Diversidad Funcional

13:00

Reunión

Reunión con representantes de la Mancomunidad de la Safor

València (Valencia)

Secretario Autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad

13:30

Reunión

Reunión con la Directora de la Cátedra de Economia Feminista de la Universidad de Valencia

València (Valencia)

Secretario Autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad

16:30

Reunión

Reunión con la Directora General de Infancia y Adolescencia

València (Valencia)