Web Content Display

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

dia.anterior Wednesday, 24 January 2018 dia.siguiente

Secretaria Autonómica de Modelo Económico y Financiación

09:30

Reunión

Asistencia a la reunión preparatoria de la participación de la Comunitat Valenciana en la XX Edición del Salón Internacional de la Logística

València (Valencia)

Secretaría Autonómica de Hacienda (cese 29.03.2019)

10:30

Reunión

Reunión con el Director del Institut Cartogràfic Valencià y el Director General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Modelo Económico y Financiación

10:30

Reunión

Reunión con el Director General del Agua

València (Valencia)

Directora General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio (cese 27.03.2018)

11:00

Otros

Despacho con la Subsecretaria de Hacienda y Modelo Económico.

València (Valencia)

Secretaría Autonómica de Hacienda (cese 29.03.2019)

11:30

Reunión

Reunión con el Dorector General de Presupuestos, la Directora General de Desarrollo Rural y PAC y el Gerente del IVIA

València (Valencia)

Director General de Presupuestos (cese 31.03.18)

11:30

Reunión

Reunión con la Secretaria Autonómica de Hacienda, la Directora General de Desarrollo Rural y PAC y el Gerenta del IVIA.

València (Valencia)

Directora General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio (cese 27.03.2018)

12:00

Reunión

Reunión con el Director Gral. de Cooperación y Solidaridad.

València (Valencia)

Secretaría Autonómica de Hacienda (cese 29.03.2019)

13:00

Consejos/Comisiones/Juntas (Órganos Colegiados)

Comisión de seguimiento del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana

València (Valencia)

Director General de Presupuestos (cese 31.03.18)

13:00

Reunión

Comisión de seguimiento del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana

València (Valencia)

Directora General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio (cese 27.03.2018)

13:30

Reunión

Reunión con el Director Gral. Cambio Climático y Calidad Ambiental.

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Modelo Económico y Financiación

14:30

Reunión

Despacho con la Subdirección General de Sector Público

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Modelo Económico y Financiación

16:30

Consejos/Comisiones/Juntas (Órganos Colegiados)

Reunión de la Comisión Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat

València (Valencia)

Director General de Presupuestos (cese 31.03.18)

16:30

Reunión

Reunión de la Comisión del Dialogo Social del Sector Público Instrumental

València (Valencia)

Directora General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio (cese 27.03.2018)

16:30

Consejos/Comisiones/Juntas (Órganos Colegiados)

Reunión de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Modelo Económico y Financiación

20:00

Otros

Asistencia al desfile inaugural de ARTENBLANC en el Centro del Carmen

València (Valencia)