Web Content Display

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

dia.anterior Tuesday, 23 January 2018 dia.siguiente

Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad

09:30

Mesa Técnica

Exp. CMayor 2017-30-136 i Exp. CMayor 2017-30-072 -

València (Valencia)

Secretario Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (Cese 23.07.2018)

10:00

Consejos/Comisiones/Juntas (Órganos Colegiados)

Consejo de Administración SPTCV

Benidorm (Alicante)

Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (cese 16.05.2019)

10:30

Presentación

Presentación nueva web Instituto Cartográfico

València (Valencia)

Subsecretario de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

10:30

Presentación

Nueva web de la Infraestructura Valenciana de datos espaciales

València (Valencia)

Director del Instituto Cartográfico Valenciano

10:30

Presentación

Presentación Visor IDEV

València (Valencia)

Director General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Cese 06.08.2018)

10:30

Presentación

Asistencia a la presentación de la nueva web del Instituto Cartográfico Valenciano

València (Valencia)

Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad

11:30

Presentación

Asiste a la presentación del Visor Cartográfico

València (Valencia)

Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad

11:30

Reunión

Es reuneix amb Luis Arciniega. Director Cátedra Demetrio Ribes.

València (Valencia)

Director General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana (cese 09.07.18)

12:00

Consejos/Comisiones/Juntas (Órganos Colegiados)

Consejo Rector del IVAJ

València (Valencia)

Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (cese 16.05.2019)

12:30

Firma de convenio

Firma Convenio con Ayuntamiento de Torrent

Torrent (Valencia)

Subsecretario de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

13:00

Consejos/Comisiones/Juntas (Órganos Colegiados)

Comisión mixta Cátedra Transporte y Sociedad

València (Valencia)

Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad

16:30

Reunión

Concejales Ayuntamiento de Valencia. Tema: CV-500 - Embarcadero i port del Saler i embarcadero del Pujol.

València (Valencia)

Secretario Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (Cese 23.07.2018)

19:45

Entrevista a medios de comunicación

Entrevista Levante TV. Corredor Mediterráneo

València (Valencia)