Unitats de transparència

Unitats de transparència

La Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, establix, en la Disposició Addicional Novena, que els reglaments orgànics i funcionals de l'Administració de la Generalitat o entitats del sector públic dependents o vinculades atribuiran, en l'àmbit de cada conselleria o organització, a una unitat específica les funcions relatives a transparència i accés a la informació pública. Creant-se així les unitats de transparència.


 

CONSELLERIA

UNITAT RESPONSABLE

TELÈFON

CONTACTE

DIRECCIÓ

PRESIDÈNCIA

Sotssecretaria

963131067

subsec_presidencia_utransp@gva.es

Pz. Manises, s/n. - 46003 València

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

Sotssecretaria

 

subsecretaria_vicipi@gva.es

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 3 -
C/ de la  Democràcia, 77 - 46018 València

HISENDA I MODEL ECONÒMIC

Secretaria General Administrativa

 

sga_chap@gva.es

C/ Palau, 14 - 46003 València

JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA,REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

Secretaria General Administrativa

961209142

srrhh_gadva@gva.es

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 4 -
C/ de la  Democràcia, 77 - 46018 València

EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ,CULTURA I ESPORT

Secretaria General Administrativa

961970402

transparencia_ceicd@gva.es

Avda. Campanar, 32 – 46015 València

SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Secretaria General Administrativa

961928106

sga_san@gva.es

C/ Micer Mascó, 31-33 – 46010 València

ECONOMIA SOSTENIBLE,SECTORS PRODUCTIUS,COMERÇ I TREBALL

Sotssecretaria

Servei de Modernització i Simplificació Administrativa

 

subsecretaria_economia@gva.es

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 2 -
C/ de la  Democràcia, 77 - 46018 València

AGRICULTURA,MEDI AMBIENT,CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

Servei d'Organizació i Técniques de Gestió

961247380

subsecretaria_amcd_ip@gva.es

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – Edif. B0 -
C/ de la  Democràcia, 77 - 46018 València

HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

Secretaria General Administrativa

Servei Organització i Tècniques de Gestió

961208129

organizacion_sga@gva.es

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 1 -
C/ de la  Democràcia, 77 - 46018 València

TRANSPARÈNCIA,RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

Sotssecretaria

961922287

subsecretaria_transparencia@gva.es

Passeig de l'Albereda, 16 – 46010 València

 

Unitats de transparència - organismes autònoms

Unitats de transparència - organismes autònoms

 

ORGANISME AUTÒNOM 

 

UNITAT RESPONSABLE

 

TELÈFON
 
CONTACTE

 

DIRECCIÓ

 

Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV) Gerència 961922507 info@iseacv.es C/ Pintor Generaro Lahuerta, 25. 46010 València
Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove (IVAJ. GVA Jove) Servei Jurídic 961108535 gonzalvez_isames@gva.es C/ Hospital, 11. 46001 València
Servici Valencià d'Ocupació i Formaició (SERVEF) Subd. Gral Planificació i Coordinació

961869053

961869050

servef@gva.es Av. Navarro Reverter, 2. 46004 València
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) Secretaria General 963424477 secretaria.invassat@gva.es C/ València, 32. 46100 Burjassot
Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) Secretaria jurídica administrativa 963424000 direccionivia@gva.es Carretera CV-315, Km. 10,7. 46113 Moncada
Institut Cartogràfic Valencià (ICV) Gerència 961208687 responde_icv@gva.es Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Torre 1 planta 1 - C/ de la Democràcia, 77. 46018 València
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) Subdirecció General

961247121

961247124

avfga_valencia@gva.es

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre B0 P1 - C/ de la Democràcia, 77. 46018 València

Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT) Subdirecció General 961271146 sgivat@gva.es C/ Gregorio Gea, 14. 46009 València