Planificación estratégica

Planificación estratégica

PLANS I PROGRAMES ANUALS I PLURIANUALS DE LA GENERALITAT AIXÍ COM ELS SEUS RESULTATS I GRAU D'EXECUCIÓ

Compromisos Morella    Compromisos Morella Seminari de govern hibern 2016

 

Consulta el grau d'execució dels compromisos del Seminari de Govern de Morella

 

 

Data d'actualització: gener de 2017
Periodicitat: S'actualitza cada vegada que s'aprova algun nou pla o programa estratègic