Visualització de contingut web

Planificació estratègica

PLANS I PROGRAMES ANUALS I PLURIANUALS DE LA GENERALITAT AIXÍ COM ELS SEUS RESULTATS I GRAU D'EXECUCIÓ   

 

Compromiso de Morella hivern 2016  Compromisos de Torrevieja Estiu 2016   Seminari de Govern Sagunt 2017

  Consulta el grau d'execució dels compromisos dels Seminaris de Govern de Morella i Torrevieja

 

Planificación estratégica

 

Data d'actualització: abril de 2017
Periodicitat: S'actualitza cada vegada que s'aprova algun nou pla o programa estratègic