Visualització de contingut web

Plan anual normativo de la Generalitat

L'article 132 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, relatiu a la planificació normativa, estableix el següent:

1. Anualment, les Administracions Públiques faran públic un Pla Normatiu que contindrà les iniciatives legals o reglamentàries que vagin a ser elevades per a la seva aprovació l'any següent.

2. Una vegada aprovat, el Pla Anual Normatiu es publicarà al Portal de la Transparència de l'Administració Pública corresponent.

Tenint en compte que la llei 39/2015 va entrar en vigor l'1 d'octubre de 2016, la Generalitat està treballant en aquest moment en l'elaboració del pla relatiu a les normes, tan legals com a reglamentàries, que està previst que siguin aprovades l'any següent.

En este sentit, els seminaris de govern que s'han celebrat fins a la data han inclòs un apartat que arreplega la normativa que està previst aprovar en l'any proper.

Pot accedir als mateixos a través dels enllaços següents:

 

 

 

 

 

En tot cas, el ciutadà pot consultar la normativa que s'està elaborant en l'actualitat punxant ací.

Data d'actualització: febrer de 2017
Periodicitat d'actualització: anual