Visualització de contingut web

Informació més sol·licitada i Estadístiques

La Generalitat, tal com estableix el Decret 191/2014, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat, disposa de distints canals d'informació dirigits a la ciutadania. Aquests canals són les oficines PROP, el telèfon d'informació 012, la guia PROP electrònica i el canal XAT (012).

Mitjançant els projectes Prop i 012, pretén fer realitat un nou model d'atenció que propicia l'apropament de l'administració a la ciutadania.

Les xifres i els gràfics que s'inclouen en l'enllaç mostren el grau d'utilització d'aquests projectes per la ciutadania i les organitzacions al llarg dels anys.

(http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/ac_estadisticas)

 

Ací s'inclouen els temes més demanats, per canal, per les ciutadanes i ciutadans en cada mes.

 

Data d'actualització: abril de 2017
Periodicitat d'actualització: mensual