alts càrrecs

 • Jesús Damián Martí Nadal

 • Secretari General de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove
 • Data de nomenament: 15/07/2015 DOCV
 • C/ Hospital, 11. 46001. València
 • marti_jes@gva.es
 • 963 108 570
 • La direcció i la gestió de les activitats de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove en l'àmbit de les seues competències.

 • Exercir la direcció del personal.

 • L'elaboració dels acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell Rector, i la seua execució una vegada hagen sigut aprovats per este.

 • L'autorització i disposició de despeses, i la liquidació i ordenació de pagaments.

 • La facultat per a celebrar contractes en nom de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, d'acord amb la normativa vigent.

 • Les que li encomanen el Consell Rector i la presidència del Consell Rector, dins les seues atribucions.

 • Les altres previstes en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i no especificades en el present article.

 • La representació legal de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove. (Resolució de 16 de juliol de 2015, del secretari autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat i director general de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, mitjançant la qual es deleguen competències i atribucions).

cargando datos