Visualització de contingut web

Estabilitat pressupostària

OBJECTIUS D'ESTABILITAT

Grau de cumpliment de l'obtectiu d'estabilitat de la CA Valenciana

Descàrrega dades objectives d'estabilitat (en format reutilitzable)

 

 

Font: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

 

AVALUACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER

Per a garantir el compliment efectiu del principi de sostenibilitat financera per les Administracions Públiques l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) emet un informe en què s'avaluen els Plans Econòmics Financers de les CC.AA.

 

Descàrrega l'informe de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) sobre la Comunitat Valenciana.

Font: AIReF

 

Data d'actualització: gener de 2017
Periodicitat de l'actualització: anual