Visualització de contingut web

Controls interns

Visualització de contingut web

Advocacia General de la Generalitat

Correspon a l'Advocacia General de la Generalitat, òrgan dependent de la Presidència de la Generalitat, la prestació de l'assistència jurídica regulada en la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat. Les funcions regulades en aquesta llei són tant de caràcter consultiu com de caràcter contenciós.

Visualització de contingut web

Intervenció General de la Generalitat

La Intervenció General de la Generalitat, òrgan dependent de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, assumeix les funcions establides en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i qualsevol altra atribuïda per altres normes. La seua funció principal és la d'exercir el control intern de la gestió econòmica i financera del sector públic de la Generalitat. Aquest control es farà per mitjà de l'exercici de la funció interventora, el control financer i l'auditoria pública, regulats en el capítols II, III i IV del títol VI de l'esmentada llei.