Visualització de contingut web

Codi de Bon Govern de la Generalitat

El Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat pretén dotar els alts càrrecs d'un instrument que guie les seues actuacions amb l'objectiu de fer unes administracions públiques integres, eficaces i eficients.

Amb l'entrada en vigor del Codi de Bon Govern, a més de respondre al mandat de l'article 27 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, es perseguix promoure la millora de la qualitat democràtica i la generació de vincles de confiança entre les institucions i la ciutadania.

Este Codi combina normes de caràcter clarament jurídic amb criteris de conducta, valors democràtics i principis ètics com la integritat, la sobrietat, l'exemplaritat, la responsabilitat i la cooperació, elevant-los a obligatori compliment pels alts càrrecs del Consell i sector públic instrumental i de tots i totes els que s'adherisquen voluntàriament.

 

Data d'actualització: abril de 2017
Periodicitat d'actualització: La informació s'actualitza cada vegada que un alt càrrec corresponent al Consell, Sector Públic Instrumental o assimilat, és nomenat o cessat