Dia anterior dimecres, 8 març 2017 Dia següent

Directora General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

09:00

Presentació

Presentació de RENHATA a Gandia

València (València)

Director Gerent de Ferrocarrils de la Generalitat

10:00

Reunió

Reunió director Col·legi El Vedat

València (València)

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcalde de Genovés per a tractar del Pla General del municipi

València (València)

Director Gerent de Ferrocarrils de la Generalitat

12:00

Reunió

Reunió Comissió de Seguretat

València (València)

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

13:00

Reunió

Reunió amb Secretari d'Estat d'Infraestructures del Ministeri de Foment

Madrid (Madrid)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

13:00

Reunió

Reunió amb Secretari General d'Infraestructures. Ministeri de Foment.

Madrid (Madrid)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

13:00

Reunió

Reunió amb el Secretari d'Estat d'Infraestructures del Ministeri de Foment.

Madrid (Madrid)