Visualització de contingut web

Cercador de Subvencions

Cercador de subvencions

El cercador permet recuperar informació sobre les subvencions i ajudes concedides per la Generalitat des de l'1 de gener de 2015. Les dades publicades provenen de la Intervenció de la Generalitat. Per conèixer les subvencions concedides anteriorment consulteu l'històric. També podeu consultar el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS). Més informació en Ajuda a la cerca

DADES DEL BENEFICIARI
DADES DE LA CONCESSIÓ
Data de la concessió
Import concedit des de
DADES DEL CONCEDENT
Última data d'actualització de les dades: 10/11/2018

Pie buscador subvenciones

Font: sistema d'informació dependent de la Intervenció General de la Generalitat
Data de creació: maig 2018
Periodicitat: mensual
Data d'actualització del text: maig 2018
Data d'actualització de les dades: consulteu la data que apareix al costat del botó Netejar del cercador de subvencions