Dia anterior dimecres, 29 novembre 2017 Dia següent

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple Corts

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

11:30

Reunió

Comissió de directors generals de Transport de l'Estat i Comunitats Autònomes. Ministeri de Foment

Madrid (Madrid)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territor (Cessament 23.07.2018)i

13:00

Mesa Tècnica

Jurat mesa contractació Plaça Bruges

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territor (Cessament 23.07.2018)i

14:30

Reunió

Reunió vicerrectorat de Participació i Projecció Territorial

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territor (Cessament 23.07.2018)i

18:00

Conferència

Fundació Giménez . Exposició "Mapes d'Espanya". Javier Goerlich: Urbanime i cartografia de la primera meitad del segle XX

València (València)