Dia anterior dimecres, 29 novembre 2017 Dia següent

Director General de Fons Europeus

09:30

Reunió

Trobades Anuals 2017. Sessió conjunta per als quatre fons europeus estructurals i d'inversió

Madrid (Madrid)

Secretària Autonòmica d'Hisenda

10:30

Reunió

Reunió amb el Subdirector General de Producció i Consolidació de les TIC Corporatives

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:30

Reunió

Reunió amb la Presidenta de TRAGSA

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

13:00

Reunió

Línies de Crèdit IVF

València (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda

13:00

Reunió

Reunió amb representants de ABANCA i la subdirectora general de Tresoreria

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

16:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència a les Trobades Anuals amb la Comissió Europea (Sessió Conjunta per a els Programes Operatius FEDER, FEADER, FSE i FEMP)

Madrid (Madrid)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

16:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Corts

València (València)